MERASCO AGERADE SOM STRATEGISK RÅDGIVARE TILL RAPALA

Merasco försåg Rapala VMC Oyj:s ledning med strategisk rådgivning i relation till olika finansieringsalternativ. Rapala, ett finskt bolag grundat på 1930-talet av Lauri Rapala, är världens största tillverkare av fiskedrag och andra fiskerelaterade produkter.


{tag_name_nolink}