Technology

34

hängivna
experter

602

genomförda
transaktioner

88

aktuella
mandat

Oaklins experter förstår marknadens trender och drivkrafter, och ser de möjligheter som skapas av den teknologiska utvecklingen världen över. Oavsett om du behöver tillgång till investerare från Silicon Valley, Microsoft, Google eller Philips, kommer vi använda vår kreativitet och vårt omfattande globala nätverk för att maximera värdet för våra klienter.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER