Patrik Hertsberg

Patrik Hertsberg

Senior Advisor

Finland

E-post: patrik.hertsberg@merasco.com
Telefon: +358 50 555 0185    Linked in

Patrik har över 25 års erfarenhet inom den internationella finansvärlden och aktiemarknaden. Som bäst agerar han som verkställande direktör för familjeinvesteringsbolaget The English Tearoom. Tidigare har varit partner på Merasco och före det arbetat på bl.a. Gyllenberg och Handelsbanken där han tjänstgjorde som vice verkställande direktör. Patrik koncentrerar sig på finanstjänster, börsnoteringar, M&A transaktioner och kapitalanskaffning.