Mikael Planting

Mikael Planting

Partner

Finland

E-post: mikael.planting@merasco.com
Telefon: +358 40 060 3335    Linked in

Mikael har ansenlig och ingående erfarenhet från olika finansiella institutioner från och med 1978 både i Finland och utomlands. Tidigare har han arbetat på Föreningsbanken i Finland samt på EuroNordic Corporate Finance Finland där han tjänstgjorde som verkställande direktör. Mikael är en av Merascos grundarpartners och koncentrerar sig idag på private equity-branschen samt corporate finance och internationellt bankväsen.