Claes von Heiroth

Claes von Heiroth

Partner

Finland

E-post: claes.vonheiroth@merasco.com
Telefon: +358 40 561 3516    Linked in

Claes har nära på tjugo års omfångsrik erfarenhet av M&A och kapitaltransaktioner. Han har varit rådgivare för både publika och private företag i talrika transaktioner. Därutöver har Claes operativ erfarenhet från diverse organiseringar och utvecklingsprojekt i och med att han verkat som verkställande direktör och ekonomichef för ett flertal företag.