Consumer & Retail
 

23

hängivna
experter

157

genomförda
transaktioner

41

aktuella
mandat

Vi på Oaklins har en förståelse för hur den dramatiska marknadsglobaliseringen omvandlar mediebranschen vilket skapar goda förutsättningar för företagsförvärv och fusioner. Oaklins har dedikerade och kunniga experter inom alla mediesegment som samarbetar tätt för att uppnå suveräna värderingar för sina kunder.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER