Food & Beverage
 

43

Hängivna
experter

294

genomförda
transaktioner

61

aktuella
mandat

Oaklins experter känner till livsmedelsbranschens konkurrenstryck och globaliseringstrender. Vi har hjälpt talrika multinationella företag återfokusera historiskt sett omfattande brandportföljer genom att avyttra marginella eller icke-centrala verksamhetsområden. Vår expertis, globala kontakter och kreativitet hjälper våra kunder att finna den rätta strategiska partnern och realisera förstklassiga värderingar.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER