INDUSTRIAL MACHINERY  & COMPONENTS

20

hängivna
experter

87

genomförda
transaktioner

41

aktuella
mandat

Oaklins experter förstår att efterfrågan för industriellt maskineri och högteknologiska automationsprocesser kommer att fortsätta växa. Våra djupa insikter över teknologins roll i den global marknaden har hjälpt lokala nisch aktörer expandera internationellt, och större organisationer att konsolidera sina globala tillgångar. Vår passion och kreativitet förverkligar utmärkta värderingar för våra klienter.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER