Healthcare

36

hängivna
experter

282

genomförda
transaktioner

52

aktuella
mandat

Oaklins experter begriper ersättnings- och regleringsaspekterna samt omgivningen beträffande teknologi, medicin och patienter såväl lokalt som globalt. Vi känner de viktigaste aktörerna och kan ta ett globalt perspektiv på alla M&A transaktioner. Vi identifierar den rätta strategiska partnern, maximerar synergipotential och realiserar suveräna värderingar för våra klienter.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER