Financial Services
 

26

hängivna
experter

103

genomförda
transaktioner

21

aktuella
mandat

Oaklins experter kombinerar djup marknadskännedom med teknisk expertis för att utföra synergistiska transaktioner i en snabbt föränderlig omgivning. Mängden M&A möjligheter förväntas uppleva ett kraftigt uppsving i samband med den teknologiska revolutionen inom finansbranschen. Vi på oaklins kommer att utnyttja vår passion, kreativitet och globala nätverk för att understöda våra kunder genom denna omvandlingsfas.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER