Real Estate
 

29

hängivna
experter

332

genomförda
transaktioner

32

aktuella
mandat

Oaklins experter hjälper våra klienter dra nytta av lukrativa tillfällen inom en globalt eskalerande fastighetsmarknad. Vi har den erfarenhet, sakkunskap och internationella anknytningar som krävs för att identifiera de mest attraktiva försäljnings- och investeringstillfällen världen över. Vi sätter alltid våra kunder först och tjänar dem med passion och kreativitet.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER