Consumer & Retail
 

34

hängivna
experter

217

genomförda
transaktioner

53

aktuella
mandat

Oaklins experter har slutfört många banbrytande transaktioner inom diverse energisektorer tack vare vår starka lokala marknadskännedom och närvaro i den industrialiserade världen. Våra starka relationer inom energisektorn har hjälpt våra kunder realisera toppvärderingar i lokala och internationella M&A -transaktioner.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER