Construction & Engineering
 

37

hängivna
experter

325

genomförda
transaktioner

61

aktuella
mandat

Oaklins experter erbjuder kunniga och tillförlitliga rådgivningstjänster till företag vars operativt drivna tillväxt är förstärkt av kapitalinvesteringar och underhållstjänster. Våra lokala team identifierar först operativa styrkor och utnyttjar sedan det globala nätverket för att anknyta kunden med den rätta strategiska partnern till den högsta värderingen.

That's the Oaklins way.

GLOBALA TRANSAKTIONER